Seguidores

sábado, 19 de marzo de 2011

PROPOSICIÓ INcanDEsCENT, poema de DOLORS JUAREZ
Proposició incandescent

No tan sols amb l’essència

quedar-nos-hi també

amb la substància

que sigui un diluït que hi vagi ràpid

per les venes

alguna cosa que per poc ens sigui fàcil

–o-

arribi de ple al cor fent-li que el cor ja no s’ho atrapi

mai més

que fos la ment igual igual que un fet orgànic

–no mer-

com un instint que vol només reproduir-se’ns

des dins

que entri a fondo fins al fondo i passi enmig del sota ventre

i endins

perfori els rocs de la quietud que ha fet l’espera

– no sols-

aquesta cosa que per dintre se’ns fa eterna

i que

aquest cop sigui impossible fer-ho sols

–i no tan sols-

que haguem de fer-ho com a mínim entre dos

de dos en dos

-posem pel cas-

i que l’un el siguis tu

i l’altre jo
-per exemple-.

Dolors Juarez 19 de març del 2011