Seguidores

martes, 29 de marzo de 2011

Dolors Juarez, l' XXVI

Que ens retornin la quietud enlloc de pedres –i-no un tronc quasi ferit o mig trencat –tampoc-branquetes dèbils d’un desmai que s’ha vinclatmés aviat, uns pètals llisos blancs i suaus i una certesa –o-una plugeta dèbil tendra sobre el cap –potser-l’exactitud del pensament quan se’ns dispersa –o-una tarda silenciosa perforant-nos els timpanscom si fos cert que amb un oïda som capaços de sentir-nosel cor, quan de veres la memòria l’usem sols per a oblidarcada perill –que- en un obrir i tancar ja no assumim –car-la primavera segueixi tenint –encara-un caient de pestanyes provocador].Dolors Juarez 29 de març del 2011