Seguidores

jueves, 24 de marzo de 2011

POLVU, de grifoll

( de “poemes en zel” se m’ ha acudit; aquest és el primer i no està i no ho sé)


deu ser
pel pol•len...
d’ al•lèrgia
cap!
baba balancera balancí de baba ballarina

balancera bàlsam resinós de gelatina: xof!

al mig a dins endins i avaaaall que regalima

i és frondós i fabulós i quina canya més caimana

i cocodrila quan la boca de la boca vessa

tal concentració d’ alens que és tota un líquid

de la teva de la meva i de les nostres: xof!

però en diuen petó amb llengua o morrejada

o bes apassionat o baiser bacio beso bico beijo i quis i tot

en diuen del lligam de relligar-s’ hi fins l’ ullal

d’ ullal a ullal...mo-sse-ga-de-ta...

mos-sega-dè? xucla de verins! tempesta!

xoc de trens! deliri-cucafera! : xof!

que això duu cua són vagons i vagons del xoc

entrant’ hi -en xoc de xof de buf d’ uf uf– a dins

endins i avaaaaall que regalima i és frondós

i és rebel•lar-se i fer la vida huracanant-s’ hi

a roba-robes i la llengua al coll i el coll a la boca

i la boca al peu i el peu a l’ ull i l’ ull al cap i el cap

al cony i el cony a l’ orella i l’ orella a la polla

i la polla a la teta i la teta a la mà i la mà a la cuixa

i la cuixa al clatell i el clatell a l’ esòfag i l’ esòfag

esbufegant esbufegant esbufegant i el clítoris

a la galta i la galta baixant per la esquena i l’ esquena

fregant els mugrons i els mugrons

l’ un al (pel) capoll i l’ altre a la campaneta

tocant el zel amb la punta dels pits que és fer

xauxa xopa xupa xop xops xup-xups i m’ agrana

a tu t’ agrana? diuen que només és sexe però és mentida:

hi ha de tot com a tot arreu ja de veritat

ja de mentida tot és del color del qui fornica

i res és cert i res falòrnia és xof-deliri-cuca-

fer-ho i en acabat compartir un cigarret

i-a-tornar-hi que el món ja s’ acabava

fot ics polvus ja era baba i balancera i balancí

agranava s’ hi granava xaf i xuf i uf buf buf i el xof

   com                                 com ençava ?grifoll
24.03.11
casserrespoblepoema