Seguidores

miércoles, 22 de octubre de 2008

A FONDO (BLANCALLUM)

no les mos doneu forneres,
d'aquelles com cerol;
dau-les-mos de ses primeres
que traguéreu an es sol.


cançó que cantaven els al·lots, fadrins o dones pobres quan anàven a captar figues seques a les possessions i cases de les viles mallorquines el dissabte de Ram.

A FONDO

Mitja virtut despunta ardida un diumenge al dematí
quan anant calàbria amunt m’aturo en sec.
Una vetusta adrogueria em diu que sí, que hi entri a fondo.
Obro la porta, penso l’efecte d’haver-ho fet
i compro figues dels Hostalets...

blanCalluM
22
10
08