Seguidores

domingo, 9 de marzo de 2008

No se li conèix títol. Poema de la D´olors.


Si has de venir vine
si has de marxar marxa
si has de volar vola
si has de ballar balla
si has de saltar salta
si has de plorar plora
si has d'enganyar enganya
si t’has d’amagar amaga’t
si t’has d’aixecar aixeca’t
si has de callar calla
si has de mirar mira
si has de follar folla
si has de besar besa
però si has d’estimar
estima’m.

D’olors5març2008